Chính sách bảo hành

ChÍnh SÁch BẢo HÀnh

Liên hệ bảo hành:

  • Phòng chăm sóc khách hàng – Công ty Cổ phần Lasante’ Việt Nam
  • Địa chỉ           :  Lô 19 – D21 – Khu đô thị Gleximco D – Lê Trọng Tấn – Hà Đông – Hà Nội
  • Số điện thoại : 0907 26 86 90 – 0975 580 486